Algemene Voorwaarden (Bruids)taarten en sweettables:

 

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bellaria Cake Design geleverde producten en/of diensten (inclusief proeverijen). Bellaria Cake Design behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen. Wanneer u een bestelling plaats gaat u automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Verhuur Taartstandaard

 1. U krijgt het gehuurde artikel (taartstandaard) van Bellaria Cake Design in goede staat mee. Voorafgaand aan de verhuur inspecteert Bellaria Cake Design het betreffende artikel. Voor het artikel wordt eenmalig een borg van tussen € 75- € 150 in rekening gebracht (hangt af van het type taartstandaard).
 2. Deze borg ontvangt u retour, middels een elektronische betaling, als het artikel ongeschonden en schoon, op eigen gelegenheid binnen 3 dagen, is teruggeleverd aan Bellaria Cake Design.
 3. Mocht u het artikel via TNT post willen toezenden dan komen deze kosten voor eigen rekening.
 4. Enige schade aan het gehuurde artikel zal worden verhaald op de huurder. De huurder is onverminderd aansprakelijk voor de schade die het bedrag van de terzake betaalde borg te boven gaat.

 Artikel 3: Offerte, aanbetaling en annulering.

 1. Een persoonlijke offerte is geldig vanaf de datum die bovenin de offerte staat vermeld.
De geldigheid van de offerte is 5 dagen.  Als u gebruik wilt maken van deze offerte, dan dient u dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar [email protected]. U ontvangt vervolgens een bevestiging.
 2. Binnen 1 week na uw goedkeuring dient u een aanbetaling, o.v.v. het factuurnummer, te voldoen van 25 % van de totale kosten. Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de leverdatum op de rekening van Bellaria Cake Design te zijn bijgeschreven.
 3. Annuleren is enkel mogelijk in overleg met Bellaria Cake Design en alleen mits de annuleringsperiode, van minimaal 6 weken, niet wordt overschreden. In dit geval zal het voorschotbedrag, verminderd met €35 administratiekosten, worden gerestitueerd.
 4. Bij annulering door de cliënt na de periode van 6 weken, voorafgaand aan de leverdatum, zal het voorschot van het bedrag niet meer worden gerestitueerd. Bij annulering door de cliënt na de periode van 4 weken, voorafgaand aan de trouwdatum, brengt Bellaria Cake Design 50% in rekening van de totale kosten. Bij annulering door de cliënt na de periode van 3 weken, voorafgaand aan de trouwdatum, brengt Bellaria Cakes Design 100% in rekening van de totale kosten.
 5. Bij annulering van een afspraak voor een proeverij binnen een termijn van 1 maand t.o.v. de afgesproken datum wordt €7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 6. Bellaria Cake Design beschikt niet over pin apparatuur.
 7. Alle door Bellaria Cake Design geleverde produkten blijven eigendom van Bellaria Cake Design tot het moment van volledige betaling van de koopprijs.
 8. Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de aangegeven periode.

 Artikel 4: Bezorgen

 1. Onder bezorgen wordt verstaan dat de taart tot aan de deur wordt geleverd, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. Het voorgaande geldt niet voor bruidstaarten of sweettables, deze worden wel geplaatst op de aangegeven plek.
 2. De offerte voor een bruidstaart is exclusief bezorgkosten.
 3. Tegen een vergoeding, 0,75 € per gereden kilometer (heen- en terugreis), kan uw bestelling ook bezorgd worden. De eventuele bezorgkosten worden vermeld in de offerte. Bovenop de bezorgkosten kan extra kosten worden berekend voor het opbouwen / versieren van de taart op locatie.
 4. Bij het ophalen van de taart is het vervoer voor eigen risico. Bellaria Cake Design zorgt ervoor dat uw bestelling stabiel en goed verpakt (zover mogelijk) en vervoersklaar is.
 5. Bellaria Cake Design zal u altijd adviseren in de wijze waarop de bestelling vervoerd dient te worden. Het algemene advies luidt: op de vloer van de auto, bijv. voor of achter de bijrijdersstoel. Dit is de meest stabiele plek. Op schoot of op een bank of stoel kan uw bestelling lelijk beschadigen,.
 6. De taart mag, nadat hij door Bellaria Cake Design is geplaatst, niet meer worden verplaatst, is dit wel het geval, dan bent u verantwoordelijk voor de eventuele schade en de kosten om de taart te herstellen.
 7. Vertraging van de levering zal geen grond zijn voor een korting of terugbetaling.

Artikel 5: Annuleren door Bellaria Cake Design

 1. Bellaria Cake Design behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren zonder opgave van redenen.
 2. Bij ziekte, familieomstandigheden of andere voorkomende omstandigheden wordt u zo snel als mogelijk geïnformeerd, wanneer Bellaria Cake Design de opdracht door genoemde omstandigheden niet voor u kan uitvoeren. In overleg met u kijken wij of een collega in de regio de opdracht kan overnemen. Indien u vooruit heeft betaald zal, de financiële afwikkeling met u correct worden geregeld.  Echter, het te restitueren bedrag kan nooit de hoogte van het bedrag van de opdracht, zoals overeengekomen met Bellaria Cake Design, overschrijden.

Artikel 6 : Bloemen

 1. Bellaria Cake Design werkt bij voorkeur met handgemaakte suikerbloemen.
 2. Het werken met echte bloemen behoort tot de mogelijkheden, echter deze kunnen bespoten zijn. Anderzijds kunnen onbespoten bloemen minuscule beestjes bevatten. Voor beiden situaties is Bellaria Cake Design niet aansprakelijk. De bloemen worden natuurlijk wel voedselveilig afgebonden.
 3. De bloemen worden door de klant zelf bezorgd en dienen één dag voor de afleverdatum bezorgd te worden bij Bellaria Cake Design.

Artikel 7 : Decoratie

 1. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om alle niet eetbare decoratie (b.v. linten), inclusief de suikerbloemen, van de taart te verwijderen voordat deze wordt aangesneden en gegeten.
 2. De suikerbloemen zijn gemaakt van eetbare ingrediënten, maar zijn niet bestemd voor consumptie.

Artikel 8 : Ontwerpbescherming en Geschillen

 1. Aan het ontwerp van de taart of sweet table kunnen geen rechten worden ontleend. Bellaria Cake Design behoudt zich te allen tijde het recht voor om het ontwerp naar eigen inzicht aan te passen of te veranderen. Afwijking van het ontwerp geeft geen recht op restitutie noch op het niet nakomen van de afnameverplichting door opdrachtgever.
 2. Geleverde producten kunnen enigszins afwijken van de getoonde afbeeldingen.
 3. Bellaria Cake Design blijft eigenaar van het ontwerp en het beeldmateriaal en behoudt daarmee het recht om het beeldmateriaal van het ontwerp op welke manier dan ook te publiceren.
 4. Alle afspraken die gemaakt worden over uiterlijk, smaak en dergelijke worden schriftelijk bevestigd.
 5. De kleur van het biscuit, fondant, icing, botercrème en chocolade kan nog doortrekken nadat Bellaria Cake Design er al mee heeft gedecoreerd. Bellaria Cake Design is niet aansprakelijk voor de veranderingen die dit met zich meebrengt.
 6. In geval van schade aan de taart is Bellaria Cake Design enkel aansprakelijk voor schade die tijdens de bereiding plaats heeft gevonden. Na aflevering ligt het risico bij de opdrachtgever en kan daarom niet verhaald worden op Bellaria Cake Design.
 7. Indien u klachten heeft over het geleverde product dient u dit binnen 12 uur kenbaar te maken en bewaart u een stuk van dit product. Klachten over smaak, als zijnde te zoet of te zuur zijn persoonlijk aard en worden niet behandeld. Klachten die later dan 24 uur na levering bij Bellaria Cake Design worden gemeld, worden niet meer beoordeeld omdat de taart dan te oud begint te worden. Is er meer dan 50% van het geleverde product geconsumeerd, dan gaat Bellaria Cake Design er vanuit dat deze toch prima heeft gesmaakt en wordt geen compensatie geboden.
 8. Bellaria Cake Design is niet aansprakelijk voor enige schade, zoals letselschade ten gevolg van allergieën.
 9. Bellaria Cake Design is niet aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade.
 10. Bellaria Cake Design is niet aansprakelijk indien u anders heeft gehandeld als het bewaaradvies dat u gegeven is.
 11. Bij aanpassing van het ontwerp, dan brengt Bellaria Cake Design €35 additionele ontwerpkosten in rekening.
 12. Enkel het Nederlands recht is van toepassing op deze geschillen.

Artikel 9 : Privacy

 1. Bellaria Cake Design respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De gevraagde gegevens worden enkel gebruikt voor de bestellingen en niet doorgegeven aan derden.

Artikel 10 : Aanvulling Corona / Covid-19

Dit artikel is met terugwerkende kracht geldig vanaf  1 januari 2020 met het uitbreken van de Corona pandemie.

 1. Bellaria Cake Design respecteert de verplaatsing van de datum van een bruiloft, en derhalve de bruidstaart, vanuit de gedwongen regelgeving van overheid. Mocht de verplaatsing uiteindelijk leiden tot een annulering van de opdracht door een reden die niet gerelateerd is aan het overheidsbeleid inzake Corona, dan geldt het volgende:
  1. De eventuele aanbetaling wordt niet gerestitueerd.
  2. Indien het volledige factuurbedrag reeds is voldaan, dan wordt een tegoedbon ter waarde van hetzelfde bedrag aangeboden door Bellaria Cake Design. De tegoedbon is 1 kalenderjaar geldig.
 2. Indien de verplaatsing van de opdracht eveneens leidt tot een aanpassing van het ontwerp, dan brengt Bellaria Cake Design €35 additionele ontwerpkosten in rekening.

Nootdorp, 1 januari 2022

Bellaria Cake Design

Spitfire 6

2631MB – Nootdorp

06 13723948

KvK: 59336617

BTW: NL001118856B36